Wie zijn we

Ons site adres is: https://olbyhekwerk.nl.

OLBY garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door OLBY. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Het onderhouden van relaties met u
  • Een betere dienstverlening naar u toe
  • Het verwerken van uw bestellingen

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot: info@olbyhekwerk.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 10.12.2021 tot nader order.